Pneumokokvaccine

Pneumokokvaccinen er på lager igen.

Ring venligst til Lægesekretær Pernille tlf 4759 0707 for at bestille tid. Pernille træffes dagligt mellem kl. 09-12.00

Tilbuddet gælder alle over 65 år samt personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med Pneumovax, den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernehindebetændelse.Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til personer, som ikke er vaccineret med PPV23 indenfor de seneste 6 år.

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for IPS samt ældre der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for IPS på grund af kronisk sygdom. Tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for IPS.

Tilbuddet om gratis vaccine gælder til udgangen af 2022