Covid-19 vaccination

Hvornår skal du vaccineres mod COVID-19?

Alle får tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19 - senest ved udgangen af august 2021

For at fordele vaccinedoserne har Sundhedsstyrelsen lavet forskellige målgrupper og en rækkefølge. Dem kan du se her https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19/Maalgrupper-for-vaccination

Som patient eller pårørende skal du ikke gøre noget.